PENGUMUMAN

BIL PERKARA TEMPOH CAPAIAN CAPAIAN

HUBUNGI KAMI

PERTANYAAN BERKENAAN TEMU DUGA / TAWARAN KEMASUKAN
UNIT KEMASUKAN PELAJAR BAHAGIAN PENGAJIAN PRASISWAZAH
PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK
Sarjana Muda
06-797 8328 / 06-798 8331

PERTANYAAN BERKENAAN TEKNIKAL IT
PUSAT PEMBANGUNAN SISTEM DAN KEJURUTERAAN (SDEC) support_academic@usim.edu.my
2009-2023 All Rights Reserved. Bahagian Aplikasi Akademik Dan Portal @ SDEC © Universiti Sains Islam Malaysia