PENGUMUMAN

BIL PERKARA TEMPOH CAPAIAN CAPAIAN

HUBUNGI KAMI

PERTANYAAN BERKENAAN TEMU DUGA / TAWARAN KEMASUKAN
SEKSYEN PENGAMBILAN DAN KEMASUKAN
BAHAGIAN PENGURUSAN PRASISWAZAH
PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK (PPA)

06-798 8328/8332/8331

06-798 6002

PUSAT TAMHIDI

06-7987026/7020

PERTANYAAN BERKENAAN TEKNIKAL IT
PUSAT PEMBANGUNAN SISTEM DAN KEJURUTERAAN (SDEC) support_academic@usim.edu.my
2009-2024 All Rights Reserved. Bahagian Aplikasi Akademik Dan Portal @ SDEC © Universiti Sains Islam Malaysia